Stikkord

, , ,

Jeg leser og leser om liljesåing og prøver å forstå dette med epigeal og hypogeal spiring. Hvordan kunne jeg huske dette som enkelt?!! 😮 (Kanskje det hjelper å være våken når en leser sånt??)
Altså, selve prinsippet er jo enkelt, epi betyr over og hypo under, spiringen skjer altså hhv. over og under jorden, men praksis gikk liksom ikke inn hos meg før jeg så disse to tegningene her:

Kortversjonen av de to blir dermed: Frø som spirer epigalt (hehe) gjør det på helt vanlig måte; frøet i jorden, frøet blir med spiren opp. Ulempe: Frøhamsen henger fast på spiren og blir umulig å fjerne, sukk. Vanlig varmspiring. Gjelder asiatiske og trumpetliljer og noen arter. L. columbianum hører til her.

Hypogalt: Frøet blir værende i jorden, det første bladet kommer fra den lille løken. Og dermed er problemet med frøhamser som sitter fast løst helt av seg selv, hurra! Denne spiremåten kalles utsatt spiring og krever varme-kuldestratifisering, løken dannes i varmperioden og det første bladet sendes ut i kaldperioden. Martagon- og vestamerikanske liljer har dette spiremønsteret. L. hansonii hører til her.

Ps: Det betyr ikke så mye om andre forstår forklaringen min – bare jeg skjønner det selv.. 😀

Reklamer